Søknadsplikt ved montering

Fyringsanlegg er i likhet med andre bygningstekniske installasjoner regulert av plan- og bygningsloven med forskrifter. I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-1 bokstav f) er oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner søknadspliktig.

Eksempler på søknadspliktige tiltak:

  • Oppføring av skorstein.
  • Rehabilitering av skorstein.
  • Fyringsanlegg med brenselslager av olje, gass og fast brensel.
  • Gassfyrt fyringsanlegg/ildsted uten brenselslager (naturgass).
  • Installasjon av fyringsanlegg som utløser krav om branncellebegrensende bygningsdeler (fyrrom og/eller brenselslager).

Relatert informasjon finner du her: