Vanlige spørsmål

Feie- og tilsynsavgift – vanlige spørsmål

 •  Feieavgiften er allerede betalt sammen med øvrige kommunale avgifter
  • Nei. Feieavgiften er ikke inkludert i øvrige kommunale avgifter
  • Brannvesenet Midt IKS sender ut faktura en gang hvert år
 • Fakturaen sendt til avdød eier/ fakturamottaker er ikke myndig:
  • På eiendommer som har registrert flere enn en hjemmelshaver (juridisk eier), velger systemet vilkårlig hvilket navn som blir mottaker av fakturaen
  • I uskiftet bo der avdød står alene som hjemmelshaver, sendes fakturaen til den avdøde eier av eiendommen
  • I tilfeller der fakturamottaker ikke er den rette mottaker, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette, slik at vi kan legge inn korrekt fakturamottaker manuelt. Fakturamottaker MÅ være hjemmelshaver av eiendommen
 • Huset er solgt, men fakturaen sendes likevel til tidligere eier
  • Avgiftsystemet er knyttet opp mot offentlige eiendomsregister, der alle tinglysinger blir registrert. Det kan være noen ukers etterslep på registrering av tinglysninger
  • Vi må be om at tidligere og ny eier selv blir enige om hvem som skal betale mottatt faktura, det er ikke mulighet for splitting av faktura
 • Jeg har ikke sett feieren på lenge
  • Det betales en årlig avgift for tjenestene feiing og tilsyn av fyringsanlegget. Tjenestene er basert på stykkpris, og fordeles i årlige avgifter, avhengig av hvor ofte tjenesten skal gjennomføres
  • Hyppigheten for feiing på din eiendom, fremgår av fakturaen
  • Hyppigheten av hvor ofte feiing skal gjennomføres er behovsprøvd av feieren. Ved tilsyn av fyringsanlegget, kommer vi hjem til deg, for å se om skorstein, ildsted og omkringliggende områder er forskriftsmessig utført.
 • Fakturaen inneholder feil i forhold til antall piper, hva gjør jeg da?
  • Da må du ta kontakt med feiervesenet. Hvordan du skal forholde deg til mottatt faktura, vil vi opplyse om når du tar kontakt med oss
  • Inneholder fakturaen feil ved eiendommen vi ikke kunne kjenne til/ fått informasjon om, for eksempel at pipen ikke lenger er tilkoblet ildsted, opprettholdes krav om betaling for inneværende år. Endringen legges inn i våre systemer, slik at det ikke kommer flere tilsvarende fakturaer i fremtiden
  • Vi er svært avhengig av at dere gir oss fortløpende informasjon om endringer av fyringsanlegget deres, slik at vi kan få oppdatert våre register
 • Fakturaen min er på et annet beløp enn naboen sin
  • Du og naboen har nok ulikt intervall på feiehyppigheten, hyppigheten fremgår av fakturaens tekst
 • Jeg var bortreist når feieren skulle komme, slik at ingenting ble gjort
  • Vi sender faktura selv om tjenesten ikke er utført, om det er manglende tilrettelegging av huseier som gjør at tjenesten ikke kunne gjennomføres. Men om du tar kontakt, avtaler vi et nytt tidspunkt, slik at tjenesten blir gjennomført. Dette koster ikke huseier noe ekstra
 • Huset jeg bor i skal pusses opp
  • Brannvesenet Midt IKS oppfordrer huseier som planlegger ombygning av boligen sin om å ta kontakt med oss for å avtale tilsyn av fyringsanlegget i forkant av omgjøringen.
 • Ildstedet mitt var dårlig, så jeg har skiftet det ut
  • Nymontering/ bytte av ildsted skal meldes til brannvesenet

 Dersom du har noen spørsmål eller endringer du ønsker å ta opp med oss, ber vi deg bruke vår e-post: [email protected] eller telefon 464 46000.