Stasjon Sørli

Sørli brannstasjon

 Brannmannskap i Lierne stasjon Sørli er organisert med 6 deltidsmannskaper i 0,62% stilling. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser

Brannmannskap

Brannkonstabler:

Andre Solberg
Leif Skåle
Morten Skåle
Åse Helen Tangen
Kurt Totsås
Cato Børje Moen

Adresse:

Grønlundveien
7884 Sørli