Stasjon Steinkjer

IHBH Steinkjer

Brannmannskap i Steinkjer er organisert med fire kassernerte vaktlag bestående av 1 utrykningsleder som brannmester og 2 brannkonstabler i turnus samt 1 mannskap i hjemmevakt som tankbil/stigebilsjåfør. Steinkjer har også 10 deltidskonstabler i 0,62% stilling der de vikarer ved ferie- og kursavvikling. Ved alarmering der det er behov for større ressurser, innkalles alt frimannskap i Steinkjer samt deltidskonstabler.

Brannmannskap

Overbefal:

Håvard Bye
Arnstein Kvelstad
Odd Harald Austli
Roger Johnsen
Jon Kristian Storli

Utrykningsledere:

Alexander Kvam
Stein Inge Hollås
Ståle Bjarghov
Harald Grimstad

Brannkonstabler heltid:

Lars Fjellhaug
Victoria Botten
Kjetil Bjørnerås
Endre A. Kristiansen
Robert Øyen
Terje Moen
Pål Kvam

Brannkonstabler deltid:

Roar Aalberg
Trond Asp
Stig M. Johnsen
Roy Myhr
Kent Jørgen Aas
Trond Marius Fornes

Adresse:

Seilmakergata 10
7725 Steinkjer