Tilsyn av fyringsanlegg i bolig

Et boligtilsyn omhandler kontroll av fyringsanlegget i boligen. Etter huseiers ønske kan rømningsveier, røykvarslere og slukkemidler kontrolleres i tillegg.

Fyringsanlegget skal være intakt, virke som forutsatt og være tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade.

Når vi utfører tilsyn av fyringsanlegget, skal eier eller representant for eier være tilstede. Eventuelle feil eller mangler som avdekkes på boligtilsynet blir sendt pr. brev til huseier med svarfrist for utbedring av avvik.

Definisjon av fyringsanlegg er som følger:

Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Mer informasjon