Trygghetsalarm

I forbindelse med salg, programmering og reparasjon av trygghetsalarmer har Brannvesenet Midt IKS et samarbeide med følgende kommuner:

Steinkjer Kommune

Leksvik Kommune

Inderøy Kommune

Tilsammen 550 alarmer.

Brannvesenet rapporterer, fører logg og brukerlister til disse kommunene. I tillegg har vi også mottak av heisalarmer, nødalarmer fra institusjoner/eldresenter via vår sentral.