Velkommen til forebyggende avdeling

Brannforebyggende arbeid redder liv.
Her finner du mer informasjon om hvordan du kan bidra!

Brannstasjon Snåsa

OM OSS

Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykker blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.