Forebyggende Avdeling – Samfunn

Brannforebyggende Avdeling - Samfunn

Målet for brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Midt IKS, er at alle som bor og oppholder seg i vår region skal kunne oppleve trygghet. Dette innebærer tilsyn i særskilte brannobjekter og å arbeide for å redusere risikoen hos risikoutsatte personer.

Jon Kristian Storli

Leder Brannforebyggende
Avdeling Samfunn
959 66 965

Vårt ønske er å ivareta brannsikkerheten i samfunnet. Vi har svært dyktige medarbeidere som er klar til å bistå dere. Under finner der også nyttige lenker, ressurser og tjenester.

Jonas Selbo

Branningeniør
473 91 061

Trond Marius Fornes

Prosjektkoordinator for Trygg Hjemme
990 17 246

 

Tor Reidar Wigen

Branninspektør
926 82 099

Nyttige Lenker og Tjenester

Bekymringsmelding

Oppdaget noe med brannsikkerheten du mener ikke er forsvarlig? Gjerne ta kontakt!

Les mer >

Større arrangement

Større arrangement er meldepliktig til brannvesenet.

Les mer >

Trygg Hjemme

Bekymret for brannsikkerheten hos noen du har nær? Les mer om Trygg Hjemme!

Les mer >

Bålbrenning

Unngå unødvendig brannrisiko. Dette gjelder spesielt ved oppfyring av bål.

Les mer >

Branntilsyn

Brannvesenet er lovpålagt til å gå branntilsyn i særskilte brannobjekter. Nyttig info om tilsynet finner du her.

Les mer >

Boligsikkerhet

Ønsker du informasjon om hvordan du kan forebygge branner i ditt hjem og fritidsbolig?

Les mer >

Andre nyttige lenker

Når brannvesenet går på branntilsyn er det forskrift om brannforebygging som er grunnlaget for tilsynet.

Brann- og eksplosjonsvernloven har som hensikt å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Denne loven gir også grunnlaget for Forskrift om Brannforebygging

Inne på Sikker Hverdag finner du informasjon og tips for å forebygge branner i hjemmet.

Se informasjon om krav og sikkerhet rundt fyrverkeri.

For å hjelpe deg med branntilsyn har vi i Brannvesenet Midt IKS laget maler som kan benyttes til din dokumentasjon.

Kommer Snart!

Kommer snart!

Kommer Snart!

Kommer Snart!

Pipe og feiing

Besøk vår side for feiing og tilsyn for å forebygge branner i ditt ildsted.