Kopi av Stasjon Inderøy

Verdal brannstasjon I6

Brannmannskap i Verdal er organisert med 16 deltidsmannskaper med dreiende hjemmevakt for utrykningsleder og 3 mannskaper. Ved alarmering der det er behov for større ressurser, innkalles alt mannskap.

Adresse:

Kvislavegen 1
7654 Verdal

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Thomas Nessemo
Olav Helberg
Arild Riksvold
Jan Morten Storhaug

Brannkonstabler:

Geir Ove Granheim
Trond Melvold
Joachim Larsen
Magne Norum
Roger K Hansen
Geir Otto Johnson
Stehpen Jensvik
Tor Reidar Wigen
Hans Robert Hynne
Odd Ståle Wekre
Espen Johnson
Roger Sellæg
Tove Norum
Ove Riksvold