Stasjon Verran

stasjon-malm-verran-500x376

Brannmannskap i Verran er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger ved stasjon Malm. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Lars Morten Håven
Ketil Kjerkreit
Bjørnar Svendsen
Geir Ove Sagen

Brannmannskap:

Brannkonstabler:

Snorre Antonsen
Torbjørn Bartnes
Ewi Kristin Hestmo
Frank Robert Hjulstad
Lars Ole Hopstad
Svein Åge Hustad
Andre Fessel
Mads Odin Svendsen
John Egil Aasberg

Pål Anders Olsen

Ørjan Strømhaug

Adresse:

Handverksvegen 10
7790 Malm