Stasjon Verran

stasjon-malm-verran-500x376

Brannmannskap i Verran er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger ved stasjon Malm. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Lars Morten Håven
Ketil Kjerkreit
Bjørnar Svendsen
Geir Ove Sagen

Brannmannskap:

Brannkonstabler:

Snorre Antonsen
Torbjørn Bartnes
Lars Tore Berntzen
Ewi Kristin Hestmo
Frank Robert Hjulstad
Lars Ole Hopstad
Svein Åge Hustad
Andre Fessel
Frank Rudi Selbo
Mads Odin Svendsen
John Egil Aasberg

Adresse:

Handverksvegen 10
7790 Malm