Stasjon Malm

stasjon-malm-verran-500x376

Brannmannskap i Malm er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling, med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med Påske.

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Lars Morten Håven
Ketil Kjerkreit
Bjørnar Svendsen
Geir Ove Sagen

Brannmannskap:

Brannkonstabler:

Snorre Antonsen
Torbjørn Bartnes
Frank Robert Hjulstad
Lars Ole Hopstad
Andre Fessel
Mads Odin Svendsen
John Egil Aasberg
Pål Anders Olsen
Ørjan Strømhaug

Adresse:

Handverksvegen 10
7790 Malm