Vi jobber for et tryggere samfunn

Vi ønsker å etablere kunnskap og forståelse om hvordan man i vareta sin egen sikkerhet. På den måten kan alle i samfunnet forebygge brann for seg og sine omgivelser. Vi er her får å gi kunnskapen om hvordan man kan gjøre det.

oversikt over brannstajson på Steinkjer
Brannvesenet Midt IKS

Om oss

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap med seks eierkommuner. Oppgaven vår er å jobbe forebyggende mot brann og ivareta beredskapen i eierkommunene.

Eierkommunene består av Steinkjer, Inderøy, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Osen.

Utforsk

Se våre tjenester

Brannvesenet gjør mer enn å bare slokke branner. Vi tilbyr også diverse tjenester som utkjøring av vann, utleie av redningsvester og kontroll av slokkeapperater.

Bilde med brannvesenets stigebil
Brannforebygger på tak
Brannvesenet Midt IKS

Høring om lokal forskrift

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal er nå lagt ut på høring.

Det er utarbeidet et forslag til en lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, som vil gjelde for eierkommunene i Brannnvesenet Midt IKS. Denne er nå lagt ut på høring, som innebærer at berørte kan komme med innspill til forslaget.

Forslaget til gebyrforskrift for kommunene i Brannvesenet Midt IKS innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.

Forvaltningen av forskriften er delegert til Brannvesenet Midt IKS. Høringsinnspill sendes til [email protected] innen 1. august.
Deretter vil forskriften behandles i eierkommunenes folkevalgte organ.
Merk at uttalelser som hovedregel er offentlige etter Offentleglova.

Kom i kontakt med oss