Informasjon faktura fritidsbolig

Til eiere av fritidseiendommer

Vedlegg til faktura for fritidsboliger

Viser til tidligere utsendt informasjon om, samt kartleggingsskjema, vedrørende innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger. Kommunene og derigjennom brannvesenene i Norge er gjennom endring av nasjonal forskrift, blitt pålagt å gjennomføre feiing og tilsyn i fritidsboliger, på lik linje med boliger. Forskriften slår fast at dette er en tjeneste som skal leveres til selvkost, og betales av den enkelte eier. Forskrift om brannforebygging finnes på www.lovdata.no. Brannvesenet Midt IKS har forståelse for at denne kostnaden kan syns å være urimelig. Det positive vil være at etter at feieren har vært på besøk, vil din hytte ha fått økt brannsikkerheten. Feieren vil kontrollere skorsteinen og ildstedet, samt gi gode råd om røykvarsler, slokkeutstyr, rømningsveier og bruk av gass.

Jeg ønsker å betale etter at feieren har vært her

Kommunestyrene i våre åtte eierkommuner har vedtatt gebyrregulativet.  Selvkostprinsippet betyr at gebyrene fra innbyggerne skal dekke kostnadene ved å levere tjenesten. Det ble valgt å fordele denne kostnaden over flere år, dette for å unngå en høy faktura ett enkelt år etter et besøk

Jeg feier skorsteinen min selv, og trenger ikke å ha besøk av feieren.

Vi setter pris på at du tar ansvar selv, men lovverket krever at feieren skal være fysisk tilstede på hytta, så informasjon om utførelse av egen feiing, kan ikke erstatte besøket.

Er det riktig at vi alle skal betale likt?

Kommunestyrene har vedtatt regulativet. Og i det gjeldende regulativet, er det lik pris for fritidsboliger
I følgeskrivet til kartleggingen, stod det at dette ble innført for hytter ved veg, eller inntil 10 minutters gange fra veg. Men min hytte ligger mer enn 10 min. unna veien.

Dersom det ligger en klynge med flere hytter, der det tar mindre en 10 min å gå til den første hytta, har vi valgt å inkludere de andre nærliggende hyttene.

Fakturaen gjelder en hytte som jeg ikke eier eller er fester av.

Hvis hytten ikke er tinglyst eller har riktig eier registrert i Norske eiendommer, har man utfordringer med å finne riktig fakturamottaker. Vennligst ta kontakt med oss. Spørsmål vedrørende fakturaen kan dukke opp. Nedenfor har vi prøvd å gi litt informasjon.

Vi følger det nasjonale lovverket med å innføre feiing og tilsyn i fritidsboliger. Brannvesenet Midt IKS ønsker å bruke våre ressurser på de som eventuelt har fått feil i sin faktura, og andre praktiske forhold som det må ryddes opp i, slik at tjenesten kan utføres på en effektiv måte.

Dersom det er en feil ved din faktura, ber vi om du tar kontakter oss på epost: [email protected] eller på telefon 464 46 000. Vennligst ha kunde og faktura nummer klart.

Med vennlig hilsen
Brannvesenets Midt IKS