Feiing og tilsyn av fritidsboliger

OBS! Vi har mottatt mange henvendelser. Send oss gjerne en mail til [email protected] . Ikke glem å skriv ned din kontaktinformasjon, hvis vi skulle ha flere spørsmål til deg. Takk for din tilbakemelding.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme.  I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

I 2017 startet vi med å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. Vi gjør da avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter. Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere fyringsanlegget. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke om eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, der dette er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner!

Informasjon vedrørende feiing og tilsyn i fritidsboliger

  • Nå skal fritidsboligen ha feiing og tilsyn på lik linje med bolighus. Hytteeiere har meldeplikt når det har blitt installert nytt ildsted. I våre kommuner gjøres det enkelt med å fylle ut dette skjemaet for nyinstallasjon av peis, ovn og annet ildsted: Meldeskjema av ildsted
  • Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at fritidsboliger skal ha feiing og tilsyn fra brannvesenet. Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en behovsprøving / risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, skade og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte, og dette har stor betydning for brannsikkerheten. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av fritidsboligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.

Du kan lese forskrift om brannforebygging på Lovdata. 

Samme krav til taksikring

  • Det er samme krav til taksikring for feiing av fritidsboliger som det er til vanlige boliger. Du finner mer om taksikring og utstyr til dette her.
  • Mangler du takstige og er usikker på hvordan dette skal løses, så ta kontakt med oss.

Varsling av feiing/tilsyn

  • Varsling av feiing/tilsyn skjer via SMS og skal kvitteres elektronisk via medfølgende link i SMS. For de som ikke har smartmobiltelefon ta kontakt.

Gjennomføring

  • Feiing / tilsyn av fritidsboliger er lovpålagt, og det er ikke tilstrekkelig at du selv utfører feiing av pipa.
  • Huseier må stille ved tilsyn av fritidsboligen. Dersom dette er vanskelig å gjennomføre kan en stedfortreder benyttes.

 Rapporter/tilbakemelding

  • Det vil bli sendt en tilsynsrapport etter endt tilsyn. Ved avvik må denne besvares. Svaret kan sendes til [email protected] Det som brannvesenet krever er ikke en umiddelbar retting av forholdet, men at du lager en plan for utbedring av mangler for ditt fyringsanlegg.

Du kan lese forskrift om brannforebygging på Lovdata.