Forebyggende

Målet for brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Midt IKS, er at alle som bor og oppholder seg i vår region skal kunne oppleve trygghet. Dette innebærer tilsyn i særskilte brannobjekter og å arbeide for å redusere risikoen hos risikoutsatte personer.

Forebyggende avdeling

Kontaktpersoner

Trond Marius Fornes

Jonas Selbo

Jon Kristian Storli

Tor Reidar Wigen