Pulverapperat

Kontroller brannslukningsapparatet

Du bør selv inspisere apparatet fire ganger hvert år

  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
  • Har slokkeren synlig skader?
  • Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikringsplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.
  • Finner du feil på apparatet, skal du levere det til kontroll