Ledige stillinger

Her kommer det informasjon fortløpende om ledige stillinger i Brannvesenet Midt IKS

100% stilling som Brannkonstabel

Brannvesenet Midt IKS søker brannkonstabel i 100% stilling ved avd. Steinkjer.

Beredskapen i Steinkjer er organisert med 4 vaktlag som har døgnkasernert vakt og dreiende hjemmevakt.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av vakt- og beredskapstjeneste, kurs og øvelser, forebyggende brannvern, mm.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev eller relevant utdanning på høyskolenivå.
 • Yrkesutdanning brannkonstabel og beredskapsutdanning trinn A,
  (eller forplikte seg til å ta dette i ettertid).
 • Førerkort kl. BE, C og kode 160 (kode 160 = kompetansebevis for utrykningskjøring)
  (eller bekoste dette selv).
 • God kunnskap i bruk av IKT.
 • Personlig egnethet og skikkethet vil bli vektlagt.

Krav til den som ansettes i stillingen:

 • Bosted i nærhet av stasjonen (innen forpenningsområdet)
 • Godkjent Helseattest
 • Godkjent Fysiske tester
 • Uttømmende Politiattest

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP
 • Fast ansettelse i 100 % stilling
 • Gode og engasjerende kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø i nye, tidsriktige lokaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder beredskap Arnstein Kvelstad, tlf. 93645110 eller HR-leder Rita Dolmseth, tlf. 91142670.

Søknadsfrist: 30. april

Søknad med CV sendes pr. mail til: [email protected]