Bålbrenning

Aktsomhetsplikten

I brannvernloven har vi aktsomhetsplikten, som innebærer at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Dette gjelder HELE ÅRET! Følg med på skogbrannfaren (skogbrannfare.met.no).

Bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Under bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

“Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann”. Brannvesenet Midt gir ikke dispensasjon og kan heller ikke gi deg annet råd enn at det er et generelt forbud. Brannvesenet kan ikke vurdere forholdene der du tenker å gjøre opp ild. Hvis du likevel velger å gjøre opp ild likevel, er det du som har vurdert at dette er trygt. Tenner du bål, har du alt ansvar! Dette gjelder også hvis ilden skulle spre seg etter du har forlatt plassen. ( SE AKTSOMHETSPLIKTEN)

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Mange kommuner tillater også at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig. Du må søke om lov eller melde fra til kommunen først. Reglene varierer fra kommune til kommune. Steinkjer kommune har en egen lov om Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner og forsøpling og dumping av avfall. Ta kontakt med brannvesenet der du bor.

Er det lov med bål på St. Hans?

Brannvesenet i den enkelte kommune kan gi dispensasjon fra bålforbudet hvis du søker om dette. Mange kommuner gir for eksempel tillatelse til å brenne St. Hansbål i nærheten av sjø eller vann. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. Steinkjer kommune ger dispensasjon om St. Hansbål (§ 5, Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Steinkjer kommune)

Forskriften tillater Sankthansbål i Steinkjer. For å unngå større forurensning fra Sankthansbål skal ikke avfall som bildekk, trykkimpregnert og overflatebehandlet trevirke, plast, isolasjonsmaterialer osv. brennes på Sankthansbål.

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.