Om oss

"Brannvesenet Midt IKS jobber for et tryggere samfunn. Vi ønsker å etablere kunnskap og forståelse om hvordan man i vareta sin egen sikkerhet. På den måten kan alle i samfunnet forebygge brann for seg og sine omgivelser. Vi er her får å gi kunnskapen om hvordan man kan gjøre det.

Vi er alltid tilgjengelig for å støtte personer i nødsituasjoner og svare på spørsmål.
Vi ser frem til et konstruktiv samarbeide!"

Velkommen til Brannvesenet Midt IKS

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik og Osen kommune.
Selskapet ble etablert 1.januar 2006.

Brannvesenet Midt IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter "lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver" for eierkommunene. Brannvesenet Midt IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vår region dekker et areal på ca 12.600 km2 og i regionen bor det ca. 52 000 innbyggere.  Brannvesenet har i alt 183 stillinger. I regionene er det 8 brannstasjoner og 2 depot/bistasjoner. Hovedkontoret er i Steinkjer.

Dersom dere har noen spørsmål som angår våre fagområder, ønsker vi at dere tar kontakt med oss.

Vi hjelper dere gjerne!

Mvh
Håvard Bye
Brannsjef