Krav til fysisk test

Fysisk- og arbeidsrelaterte tjenestekrav for Brannvesenet Midt IKS. Jf. Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere.

Løpbandet - Krav til fysisk utholdenhet

Testen er et ledd i sikkerhetsopplegget for røyk- og kjemikaliedykkerne. Den gjennomføres årlig.

De som skal testes, skal ha på seg undertøy som ved utrykning (eller treningstøy), joggesko (for å spare rullebåndet), utrykningsbukse, utrykningsjakke og flaskepakke. Testen foretas uten hjelm. Samlet skal utrykningstøyet og flaskepakken veie 23 kilo. Der moderne utstyr samlet blir lettere enn 23 kg, må det legges på vekter slik at 23 kg nås. Testpersonen skal gå på tredemøllen i romtemperatur (16-24 °C), uten å holde seg i rekkverket, og båndet skal ha konstant hastighet på 5,6 km/time (10.40 min/km).

Testpersonene må klare å gå på båndet i alle de åtte minuttene for å passere testen.

Testkrav

Tid: 8 minutter
Vekt: 23 kg
Hastighet: Konstant hastighet på 5,6 km/time (10.40 min/km).

Fra 0 til 1 minutter skal båndet ha en vinkel på 2,5 grader fra vater (ca. 4 % stigning)
Fra 1 til 2 minutter skal båndet ha en vinkel på 4,0 grader fra vater (ca. 7 % stigning)
Fra 2 til 8 minutter skal båndet ha en vinkel på 7,0 grader fra vater (ca. 12 % stigning)

Knebøy - Krav til muskelstyrke

Øvelsesbeskrivelse

Han/hun stiller seg med front mot ribbeveggen. Avstand fra ribbeveggens forkant til tåspiss av skoene skal være ca. én skoavstand. Hendene festes i ribbeveggen i navlehøyde, med en skulderbreddes avstand mellom hendene.

Testlederen plasserer hånden sin ca. 10 cm over røyk- og kjemikaliedykkerens hode mens denne står oppreist. Røyk- og kjemikaliedykkeren utfører fra denne stillingen dype knebøyninger med påfølgende rask utstrekking, slik at personen letter hælene fra golvet og opp på tå, og stanger hodet i testleders hånd. Den enkelte repetisjon av øvelsen er godkjent når hodet berører testleders hånd.

Følgende forhold må passes på:

Røyk- og kjemikaliedykkeren skal gå så dypt i knebøyingene at hofteleddet kommer lavere enn kneleddet. Ryggen skal hele tiden under utførelsen være tilnærmet loddrett. Armene er bare til støtte. De skal hele tiden være så strake som mulig og bidra til å holde balansen, og kroppen rett.

Testkrav

Vekt: 23 kg

25 eller flere repetisjoner =
Meget bra
Fra 24 til 15 repetisjoner = Brukbart
14 eller færre repetisjoner = For svakt

Push-ups - Test av armstrekkere og brystmuskulatur

Øvelsesbeskrivelse

Røyk- og kjemikaliedykkeren har joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse, vernejakke og en 18 kg. tung stålflaske (eller annet, som sandsekk på 18 kg) på ryggen.

Han eller hun legger seg ned på gulvet i fot-håndstående. Håndflatene plasseres i gulvet med skulderbreddes avstand med fingertuppene pekende fremover. Kroppen skal være helt strak. Fra denne posisjonen retter røyk- og kjemikaliedykkeren ut armene og hever kroppen fra gulvet. Deretter senkes kroppen ned slik at brystet berører testleders håndbak. Øvelsen gjentas.

Følgende forhold må passes på:

Kroppen skal under utførelsen hele tiden være strak. Det tillates ingen svai eller knekk i hoften.
Testlederen legger hånden på gulvet (med håndflaten ned) under testpersonens bryst. Selve brystet (og ikke en løsthengende vernejakke) skal berøre testleders håndbak hver gang kroppen senkes for at øvelsen skal bli godkjent.

Testkrav

Vekt: 23 kg

12 eller flere repetisjoner =
Meget bra
Fra 11 til 7 repetisjoner  =
Brukbart
6 eller færre repetisjoner =
For svakt

Horisontale opptrekk - Test av armbøyere og skuldermuskulatur

Øvelsesbeskrivelse

Røyk- og kjemikaliedykkeren har på joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse og vernejakke.

Røyk- og kjemikaliedykkeren henger under en bom med undertak (håndflatene mot ansiktet). Håndfestene er i skulderbreddes avstand. Bommen er plassert slik at når armene er strake og kroppen holdes rett, så vil hodet og skuldrene henge litt lavere enn hælene når disse blir plassert på kanten av et stolsete (på en høy benk eller lignende). Røyk- og kjemikaliedykkeren bøyer armene slik at brystet berører bommen og slipper seg så forsiktig ned igjen til utgangsstillingen med strake armer.

Følgende forhold må passes på:

  • Kroppen skal være helt strak under utførelsen.
  • Testen skal utføres kontrollert (rolig) uten kippebevegelser i hoftene.

Testkrav

15 eller flere repetisjoner = Meget bra
Fra 14 til 7 repetisjoner =
Brukbart
6 eller færre repetisjoner =
For svakt

Testinstruks – rutiner

Fysisk test (avsnitt 2) gjennomføres sammenhengende for å kunne godkjennes.

Del 2 - Ved nytilsetting/aktuelle kandidater

Arbeidsrelatert test