Krav til adkomst til og på tak

Krav til adkomst til og på tak

Brannstatistikken ifm. viser økning i branner som skyldes feil ved montering, vedlikehold og bruk av fyringsanlegg. Tiltak som tilsyn med fyringsanlegg har en god brannforebyggende effekt, da brann som følge av feil ved fyringsanlegg nå forekommer mer sjeldent.

Krav til adkomst til og på tak

Krav til adkomst til og på tak, «forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6»
Alle tak som har helling over 6 grader skal ha takstige, «vår HMS, deres tak»
Følgende må være på plass for at brannforebyggeren skal feie skorsteinen:

Stige:

 • skal være reist og sikret
 • høyde på stige bør stikke 1 m over takrenne/rafta
 • stigen skal sikres mot utglidning og velting både sidelengs og bakover
 • stigen skal stå på et sklisikkert underlag
 • sikring av stige, sklisikringskroker montert på takrennen eller knytes fast i toppen
 • stigen skal være reist på siden av takstigen, men så nært at vi ikke må trå på taket

Takstige:

 • skal være montert typegodkjent og CE merket
 • skal være festet i bærende konstruksjon (følg monteringsanvisningen)
 • skal gå forbi skorsteinen og fram/opp til det punktet der det er naturlig å feie fra
 • være god å gå i
 • det finnes takstiger til alle typer tak

Gangbro:

 • skal være typegodkjent og CE merket
 • skal være festet i bærende konstruksjon (følg monteringsanvisningen)
 • skal monteres helt inntil skorsteinen

Høyde på skorstein:

 • er skorsteinen høyere en 1,2 m, skal det være montert feieplattform
 • det kan monteres feieluke, utvendig eller på kvist (loft)

Flere skorsteiner:

 • takstige til hver skorstein, eller
 • gangbro mellom skorsteinene

Pipehatt:

 • skal være avtagbar for feiing og inspeksjon
 • skal helst kunne fjernes uten verktøy

Takk for at du tar sikkerheten vår på alvor

Vi vil takke alle som har gjort tiltak og skiftet ut til godkjent og sikker adkomst for våre feiere/brannforebyggere. Det setter vi stor pris på! Vi har ingen å miste, og sikkerheten på vår arbeidsplass er høyt prioritert. Fall selv fra lave høyder er nok til at store skader kan skje.

Spørsmål?
Ta kontakt med en av våre dyktige brannforebyggere.