Fyrverkeri

Etter forskrift (datert 26.juni 2002) om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er det kommunen/brannsjefen i den enkelte kommune som gir tillatelse til handel med eksplosiv vare (fyrverkeri) i perioden 27 – 31. desember, samt lagring av eksplosiv vare (fyrverkeri) inntil 500 kg netto eksplosivt innhold og tillatelse til avfyring av fyrverkeri (utenom nyttårsaften).

Brannvesenet Midt IKS vil på generelt grunnlag ikke gi tillatelse for bruk av fyrverkeri på private arrangement (bursdag, bryllup, etc.) av hensyn til støy og dyrevelferd.

Søknaden om handel med eksplosiv vare må sendes inn innen 1 Mai. Brannvesenet Midt IKS behandler søknader for Steinkjer, Verdal, Inderøy, Lierne, Røyrvik, Snåsa og Osen kommune.

Følgende skjema for søknad om fyrverkeri skal fylles ut:

Søknad sendes til: [email protected]

I en søknad om tillatelse for fyrverkerisalg skal det sendes inn følgende dokumenter:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret (må være oppdatert av nyere dato)
  • Kopi av gyldig kompetansebevis eller bekreftelse på reservert kursplass til forhandlekurs
  • Risikovurdering
  • Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres
  • Brannteknisk tegning av salgslokale med inntegning av salgsdisk eller situasjonskart med inntegning av salgsbod/telt
  • Brannteknisk tegning av innvendig lager eller situasjonskart med inntegning av container
  • Dokumentasjon på ansettelsesforhold

Ved spørsmål var vennlig og ta kontakt med Jon Kristian Storli

Brannvesenet Midt IKS gjør oppmerksom på at det fra 2022, er utarbeidet et eget gebyrregulativ for tillatelser til salg av eksplosiv vare (fyrverkeri).

Henvendelser vedrørende fyrverkeri kan også gjøres på [email protected]