Feie- og tilsynsavgift

Gebyret for feietjenestene er delt, og består av et gebyr for feiing av skorstein, og et gebyr for tilsyn med ildsted. En slik splitting er mer hensiktsmessig og vil gi en mer rettferdig prising av tjenesten. Gebyret fordeles over en femårs periode og alle boligeiere får besøk av brannforebyggeren (tidligere feieren) i denne perioden. For fritidsboliger er hyppigheten inntil hvert 10.år. Behovet for feiing er behovsprøvd, og er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2023

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva (kr) Inkl mva (kr)
Hovedpipe 312,- 390,-
Ekstra pipeløp 156,- 195,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse
Hovedpipe 128,- 160,-
Ekstra pipeløp 64,- 80,-
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe 300,- 375,-
Ekstra pipeløp 148,- 185,-
Tjenester utover ordinære oppgaver
Fresing av beksot, medgått tid 880,-/time 1100,-
Filming av pipe/røykrør 880,-/time 1100,-
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som
kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg
Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr