Midlertidig overnatting

Midlertidig bruksendring av bygninger til overnatting

I.h.h.t. brannvernloven § 7, samt forskrift om brannforebygging § 11, må det en midlertidig bruksendring av forsamlingslokalet, skole eller barnehage til før overnatting kan skje. Slik tilfeldig overnatting meldes til tilsynsseksjonen, [email protected], i Brannvesenet Midt IKS.

Tilsynsseksjonen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangementer.

Det skal oppnevnes en ansvarlig person for overnattingen som skal være kjent med å fastsatte sikkerhetsbestemmelser og instrukser.

Ansvarlig person har ved underskriving av melding til brannsjef sett og gjort seg kjent med bestemmelsene.

Det skal benyttes eget skjema, som sendes brannvesenet min. 14 dager før lokalet benyttes som overnattingssted.