Kontakt

Velkommen til Brannvesenet Midt IKS!


Hovedkontoret er lokalisert på Steinkjer brannstasjon.
Du er velkommen å besøke oss på stasjonen fra:
 Mandag til fredag
 kl. 8.00 – 15.30
Besøksadresse:  Brannvesenet Midt IKS
                            Ølvegata 2

                            7715 Steinkjer

Fakturaadresse: Brannvesenet Midt IKS
                           Vennalivegen 7
                           7670 Inderøy

Elektronisk faktura: [email protected]

Org.nr.:               989023578

Postadresse:       Postboks 2033
                            7707 Steinkjer

Telefon:              464 46 000

Epost:                 [email protected] eller klikk her for å kontakte oss

For andre henvendelser:

 Administrasjonen:

Forebyggende:

Feie- og tilsynseksjon:

Du er velkommen å kontakte oss fra kl. 8.00 – 15.45 ! Ved etterkontroll ved sotbrann kommer vi å kontakte deg neste dag.