Kupling av slanger

Brannvesenet Midt IKS har gått til anskaffelse av en kuplingsmaskin for kupling av brannslanger 38 mm og 65 mm.

Passer til klokuplinger/T-A, NOR 1 og NOR 3 på 38 mm og 65 mm slanger. Kuplingsmaskinen er hydraulisk og en klemhylse erstatter tradisjonell bendsling.