Boligtilsyn

1.juli 1998 trådte Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kraft. Forskriften tar sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing, til nå også å innbefatte tilsyn av hele fyringsanlegget (skorstein og ildsted).

Tilsyn av fyringsanlegget skal gjennomføres etter behov. Endringen medfører at brannforebyggeren nå kan tilby eiere/brukere av fyringsanlegget nødvendig informasjon og veiledning.

Tilsynet omfatter følgende:

Ildsted (er)

Hvilke type ildsted(er) som er montert i boligen, og at den/de er montert etter monteringsanvisning. Ildstedet skal virke som forutsatt.

Element skorstein

Er satt opp i henhold til monteringsanvisning. De fleste element skorsteinene kan være innkledd på to sider med brennbart materiale, dvs. at to sider skal være fri til inspeksjon fra kjeller og til ut over tak.

Tegl skorstein

Alle fire sidene være synlig for inspeksjon fra kjeller og til ut over tak. Ingen av sidene på teglskorsteinen skal være innkledd med brennbart materiale. Det skal være utkraget med helstein i gjennom etasjeskille, slik at det fra innsiden av skorsteinen og til brennbart får en avstand på 230 mm.

Sotluken

Er den hel og har den nødvendige avstanden til brennbart material. Sotluken skal ha en avstand til brennbart på 30 cm, og bør ha 1 m fri tilgang i front. Alle sotluker skal være typegodkjent.

Brannteknisk utstyr:

  • Slokkemidler og røykvarsler oppfyller dagens standard og krav
  • Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann

Takstige(r)

Se følgende informasjon anngående takstiger

Feieplattform(er)

Feieplattform skal monteres når skorstein er høyere en 1,20 m.