Boligtilsyn

I tillegg til å feie piper og ildsteder, går også feieren boligtilsyn i de kaldere måneder. Da gir de informasjon om brannsikkerhet (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.), i tillegg til råd og tips om fyring.

1.juli 1998 trådte Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kraft. Forskriften tar sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing, til nå også å innbefatte tilsyn av hele fyringsanlegget (skorstein og ildsted).

Tilsyn av fyringsanlegget skal gjennomføres hvert 4 år. Endringen medfører at feieren nå kan tilby eiere/brukere av fyringsanlegget nødvendig informasjon og veiledning.

Tilsynet omfatter følgende:

Ildsted (er)

Hvilke type ildsted(er) som er montert i boligen, og at den/de er montert etter monteringsanvisning. Ildstedet skal virker som forutsatt. Kontroll av fyringsanlegg, blant annet vurderer vi behovet for feiing

Takstige(r)

  • det skal være montert takstige ved hver skorstein.
  • takstiger skal være festet i bærende konstruksjon.
  • takbro kan monteres mellom skorsteinene og skal være typegodkjent og montert etter monteringsanvisning

Brannteknisk utstyr:

  • Slokkemidler og røykvarsler oppfyller dagens standard og krav
  • Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann

Sotluken

Er den hel og har den nødvendige avstanden til brennbart material. Sotluken skal i utgangspunktet ha en avstand til brennbart på 30 cm, og 1 m fri tilgang i front. Alle sotluker skal være doble, dvs at det skal være montert ei plate på innsiden av sotlukedøren..

Feieplattform(er)

Feieplattform skal monteres når skorstein er høyere en 1,20 m.

Element skorstein

Er satt opp i henhold til monteringsanvisning. De fleste element skorsteinene kan være innkledd på to sider med brennbart, dvs at to sider skal være fri til inspeksjon fra kjeller og til ut over tak.

Tegel skorstein

Alle fire sidene være synlig for inspeksjon fra kjeller og til ut over tak. Ingen av sidene på tegelskorsteinen skal være innkledd med brennbart. Det skal være utkraget med helstein i gjennom etasjeskille, slik at det fra innsiden av skorsteinen og til brennbart får en avstand på 230 mm.