Feiern kommer

Gratis varsel på mobilen fra feieren

I 2018 tok feierseksjonen i Brannvesenet Midt IKS varsling per sms i bruk . Varslingen gjelder både feiing og boligtilsyn. SMS-varsling fra feierseksjonen koster ingenting for deg som mottaker.

Ikke glem å svare på linken! Hvis linken ikke er besvart, kan feieren ikke være sikker på at spjeld og ildsted er lukket. Feiing vil ikke bli utført, det for å unngå nedsoting av hus/leiligheter. De som ikke har mobiltelefon får fortsatt varsel i postkassa.

Feil mottaker av sms?

Det kan skje at feil mobilnummeret er registret på en bolig.  Vi kan dessverre ikke bytte ut nummeret, men du kan selv gjøre endringer på www.servicevarsling.no  under ‘Sjekk min oppføring’. Her kan du også velge ikke å motta slike varsler. Men husk slik varsling fra kommunen, ikke bare gjelder feiing, men også andre meldinger som kommunen ønsker å formidle til sine innbyggere. Og alt gratis!

Hvis du ikke ha mobil kommer lappen som vanlig i postkassen. Lappen eller sms på mobilen sendes cirka 3-5 dager før feieren kommer. Her finner du en oversikt over hva du må gjøre før besøket.

Slik ser lappen fra feieren ut. Du finner den i postkassa før besøket

Slik forbereder du deg til besøk av feieren

Huskeliste før feieren kommer:

 • svar på linken!
 • si i fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • legg frem stige
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand

Under besøket vil vi:

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot fra sotluke, hvis ønskelig

Sms skal være besvart/ svarslippen skal henges på stigen og være utfylt FØR feiing blir utført. 

Hvis sikringstiltakene er mangelfull eller svar uteble, vil feeing ikke bli gjennomført. det ikke ble feid pga. forskjellige feil eller mangler, kan du ta kontakt med vår feieravdeling og avtale en ny tid. Vi forklarer deg gjerne hvordan du kan utbedre mangler, slik at det blir feid neste gang.

Eiers ansvar

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon.
 • Trinnene skrus sammen til en sammenhengende stige.
 • Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrenna.
 • Ved sideveis forflytning på tak skal det benyttes takbro. Enkle trinn plassert sideveis er ikke tillatt

Se på praktiske eksempel og bilder: Krav til adkomst til og på tak.

Krav til eier/krav om taksikring

Du finner informasjon om kravene til taksikring her:

 • Veiledning til forskrift om brannforebygging – versjon 1.0 av 28.12.2015 § 6
 • Arbeidsplassforskriften § 2-5 og § 6-5
 • Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5
 • Interne retningslinjer om arbeid på tak

Vi ønsker å gi kundene våre en god feie- og tilsynstjeneste.

God kvalitet på våre tjenester er viktig

Egen sikkerhet

Det er viktig å sørge for sikkerheten til egne ansatte. Vurdert opp mot personlig sikkerhet, er arbeidsforholdene til feieren i sitt daglige virke, utsatt for en svært høy risiko for liv og helse.