Fjerning av oljefyr og tank

Mange tror at de må fjerne oljefyringen innen 2020, dette er ikke nødvendigvis et krav.

Det som er beskrevet i Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, er at det blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming. Dette gjelder ikke for oljefyringsanlegg over 1 MW, fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i landbruket.

Forbudet for bruk av oljefyringsanlegget gjelder ikke dersom det er forstyrrelser eller brudd i kraftsystemet inntil normal drift i kraftsystemet er gjenopprettet. Dette må begrenses til den tiden det tar å utbedre feil eller skade på kraftsystemet.
Om man fortsatt ønsker å bruke oljefyringen etter 2020 kan man gjøre modifikasjoner på fyrkjelen og tank/rør slik at man kan bruke bioolje som brennstoff.

Eier og bruker har ansvar for at oljefyringsanlegget som benytter mineralolje som brennstoff ikke brukes etter 2020.

Mange har nedgravd tank som lagring av fyringsolje, disse må tømmes dersom oljefyringsanlegget ikke lenger skal benyttes. Det er anbefalt å fjerne tanken. Kommunen kan gi tillatelser til at tanker som er tatt ut av bruk kan bli liggende, men dette er opp til hver og en kommune. Eier har ansvar for at tanken er tett og at det ikke oppstår lekkasjer. Om dette skjer kan eier av tanken bli stilt til ansvar økonomisk for sanering av grunnen rundt tanken som er blitt forurenset grunnet utslipp.