Slik unngår du sot-/pipebrann

Sørg for god lufting

God forbrenning krever mye luft. Ha alle trekkventilene åpne når du tenner i peisen. Når det er god varme i ovnen kan du skru ned for trekken til det brenner med rolige flammer.

Ikke for mye eller fuktig ved

Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved. Beksot og tjære som samler seg i pipa tar etter hvert fyr. Det kan skje etter bare noen få måneder med feil fyring. Sjekk bruksanvisningen eller kontakt leverandøren hvis du lurer på hvordan din peis fungerer.

Hold pipa i orden

Det er ditt ansvar å sørge for å holde skorsteiner og ildsteder i orden. Se etter sprekker og tegn på at pipa kan være ødelagt. Hvis du er usikker, ta kontakt med brann- og feiervesenet i kommunen der du bor.

Etter brannen

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.
Utrykningslederen kan gi midlertidig fyringsforbud. Feieren blir automatisk varslet av beredskapsavdelingen og kommer å varsle om en tilsyn på skorsteinen. Ved skade på eller i pipen kan feieren gi fyringsforbud.