Tillegstjeneste

Feie- og tilsynsavgiften dekker ordinær behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegget. Om feieren må komme tilbake for å utføre tjenesten, fordi huseier var bortreist, eller ikke hadde tilrettelagt for utførelse, koster ikke huseier noe ekstra.Noen oppgaver utover dette, kan feieren utføre, men da må huseier betale for medgått tid, etter brannvesenet sine satser for betalingstjenester. Pr. 01.05.15, er timeprisen på 550.- eksl. mva.

Fresing av beksot

Om feieren oppdager at det er beksot i skorsteinen, bør denne fjernes raskt. Ved sotbrann (også kalt: pipebrann), vil beksoten kunne utvide seg opptil 10 ganger, og føre til store skader på skorsteinen. Fjerning av beksot gjøres ved fresing.

Kamerakontroll

Ved mistanke om sprekker i skorsteinen, vil en kontroll ved hjelp av et kamera som føres gjennom skorsteinen kunne avdekke omfanget av skadene. Resultatet gir grunnlag for å kunne avgjøre om utbedringer av fyringsanlegget er nødvendig.

Fjerning av kaiereir

Kaiereir kan være et problem i skorsteinen, og de kan være solid bygget. Feieren kan prøve å fjerne dette, men det er ikke alltid dette er mulig.