Feie- og tilsynsavgift

Gebyret for feietjenestene er delt, og består av et gebyr for feiing av skorstein, og et gebyr for tilsyn med ildsted. En slik splitting er mer hensiktsmessig og vil gi…

Les mer

Informasjon faktura fritidsbolig

Til eiere av fritidseiendommer Vedlegg til faktura for fritidsboliger Viser til tidligere utsendt informasjon om, samt kartleggingsskjema, vedrørende innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger. Kommunene og derigjennom brannvesenene i…

Les mer