Beredskapsutdanningskurs (Ber 1)

Mål

Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell, og skal kvalifisere for:

 • Opptak til forebyggende kurs
 • Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral
 • Kvalifiserer til utrykningsleder i deltidskorps

Målgruppe – opptakskrav

Beredskapsutdanning trinn 1 deltid bygger på gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel.

(Yrkesutdanning for brannkonstabel heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner)

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold mv.

 • Lederskap 1
 • HMS – internkontroll 1
 • Menneskets adferd i stressituasjoner 1
 • Informasjon/orientering fra DSB

Brann- og redningsfaglige emner

 • Brannfysikk-/kjemi 1
 • Taktisk brannventilasjon
 • Forebyggende brannvern
 • Objektsyn
 • Samband, sambandsprosedyrer

Organisering av beredskap og innsats

 • Beredskapsorganisering 1
 • Ledelse av røyk- og kjemikaliedykkerinnsats
 • Utrykningsledelse
 • Overordnet innsatsledelse
 • Praktiske øvelser

Kompetanseutvikling

Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak
Øvelsesplanlegging/-ledelse

Skriftlig eksamen

Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger.

Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen.