Vedlikeholdskurs, kode 160

Brannvesen Midt IKS er fra 2010 godkjent kursarrangør med undervisningstilbud i utrykningskjøring. Undervisningsansvarlig og instruktør for kursene er Geir Ove Malvik. Han har lang tjeneste erfaring fra helsevesenet og forsvaret.

Virksomheter med ansatte som har kode 160 plikter å ha en plan for vedlikehold av denne kompetansen. I den forbindelse har vi ett tilbud om vedlikeholdtrening / kurs til de som har kode 160.

Kurset gjennomføres i hht godkjent fagplan

  • Trinn 1 består av 3 timer undervisning i teori.
  • Trinn 2 Praktisk kjøring. Dette trinnet består av demokjøring, praktisk kjøring.

Dette er et opplegg der man har en teoridel og en praktisk del. Teoridelen er ett tretimers gjennomgang/ oppfriskning. Dette kan tas i felleskap med flere. Dette følges opp av en praktisk del med demonstrasjonskjøring og praktisk kjøring. Optimalt bør man være i puljer med tre og tre i den praktiske delen.

Kurset prises etter avtale, ineffektiv gjennomførelse påvirker prisen.

Eksempel

Ett kurs med 12 stk. deltakere gir en pris på kr 2.500,- pr person.

Reise og evt. overnatting til instruktør kan komme i tillegg.

Hvem skal du kontakte?

Kontaktpunkt

Roger Johnsen