Infoskriv Verdal Kommune

Verdal Kommune Våpen

Til eiere av bolig og fritidsboliger i Verdal kommune Verdal kommune ble en av sju eierkommuner i Brannvesenet Midt IKS 01.01.2022. Vedtaket innbar også at gjeldende gebyrregulativ i Brannvesenet Midt…

Les mer

Nyinstallasjon av ildsted

Konvensjonelle ildsteder Eier/bruker skal melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Meldeplikten skal sikre at brann- og feiervesenet skal…

Les mer

Sotpropp

Hva er en sotpropp? En sotpropp er hardt sammenpresset sot som danner en blokkering i skorsteinen. Fenomenet sotpropp oppstår når manglende uttak av sot over tid fører til at sotet…

Les mer

Generell informasjon om feiing

Lovpålagte oppgaver for seksjon for feiing og service Brannforebyggende tilsyn i bolig inkludert fyringsanlegg Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak Behovsprøvet feiing og…

Les mer

Krav til adkomst til og på tak

Krav til adkomst til og på tak Brannstatistikken ifm. viser økning i branner som skyldes feil ved montering, vedlikehold og bruk av fyringsanlegg. Tiltak som tilsyn med fyringsanlegg har en…

Les mer

Boligtilsyn

1.juli 1998 trådte Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kraft. Forskriften tar sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing, til nå også å innbefatte tilsyn av hele…

Les mer

Feiern kommer

Slik forbereder du deg til besøk av brannforebyggeren Huskeliste før brannforebyggeren kommer: svar JA eller NEI på mottatt SMS. si i fra til alle i boligen om at det vil bli…

Les mer