Infoskriv Verdal Kommune

Verdal Kommune Våpen

Til eiere av bolig og fritidsboliger i Verdal kommune Verdal kommune ble en av sju eierkommuner i Brannvesenet Midt IKS 01.01.2022. Vedtaket innbar også at gjeldende gebyrregulativ i Brannvesenet Midt…

Les mer

Nyinstallasjon av ildsted

Konvensjonelle ildsteder Eier/bruker skal melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Meldeplikten skal sikre at brann- og feiervesenet skal…

Les mer

Sotpropp

Hva er en sotpropp? En sotpropp er hardt sammenpresset sot som danner en blokkering i skorsteinen. Fenomenet sotpropp oppstår når manglende uttak av sot over tid fører til at sotet…

Les mer

Generell informasjon om feiing

Lovpålagte oppgaver for seksjon for feiing og service Brannforebyggende tilsyn i bolig inkludert fyringsanlegg Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak Behovsprøvet feiing og…

Les mer

Krav til adkomst til og på tak

Plattform På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke. Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som…

Les mer

Boligtilsyn

1.juli 1998 trådte Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kraft. Forskriften tar sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing, til nå også å innbefatte tilsyn av hele…

Les mer

Feiern kommer

Gratis varsel på mobilen fra feieren I 2018 tok feierseksjonen i Brannvesenet Midt IKS varsling per sms i bruk . Varslingen gjelder både feiing og boligtilsyn. SMS-varsling fra feierseksjonen koster ingenting for deg…

Les mer