Grunnkurs deltidsreformen

Bål

Mål Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplan. Målgruppe – opptakskrav Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.Søkere…

Les mer

Beredskapsutdanningskurs (Ber 1)

Mål Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell, og skal kvalifisere for: Opptak til forebyggende kurs Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral Kvalifiserer til utrykningsleder i deltidskorps Målgruppe…

Les mer

Vedlikeholdskurs, kode 160

Virksomheter med ansatte som har kode 160 plikter å ha en plan for vedlikehold av denne kompetansen. I den forbindelse har vi ett tilbud om vedlikeholdtrening / kurs til de…

Les mer

Kompetansebevis, kode 160

Kurset gjennomføres i hht. godkjent fagplan Trinn 1: Grunnleggende forståelse av utrykningskjøring Trinnet består av 6 timer undervisning.  Derav 2 timer demokjøring. Trinn 2: Grunnleggende kjøredyktighet Dette trinnet er ikke…

Les mer